Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition
Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition
Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition
Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition
Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition
Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition

Art Now Live Tour 4 – Tianjin Live Art Creative Exhibition

2018 Tianjin Xiangsi Art Museum

Latina in the Universe

Xiangsi Entrepreneurial Space, 158 Simalu, Hebeiqu, Tianjin, China
Producer: Li Yunfei
Curator: Cai Qing

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp